Turhan Geri Dönüşüm - Çevre Politikamız

* Geri Dönüşüm Sektörün yer almış firmalardan biri olarak ATIKLARIN GERİ DÖNÜŞÜMÜ ile ilgili konularda hizmet verirken, çevrenin korunmasına yönelik gösterdiğimiz tüm gayretlerimiz ve ilişkilerimizde ahlaki değerlerin ışığında kurduğumuz çevre yönetim sistemimizi  ulusal ve uluslararası mevzuatlara uygun şekilde, resmi kurumlarla ve sivil toplum kuruluşlarıyla ve diğer paydaşlarımızla iletişim ve  işbirliği içinde geliştirip koruyacağımızı,        

* Ham madde ve enerji kullanımında, teknoloji seçiminde; doğal kaynak kullanımında israfın önlenmesi, çevrenin korunması ve kirliliğin önlenmesi amacıyla tüm faaliyetlerimizde atıkların azaltılmasını ve geri kazanım yolu ile ülke ekonomisine yeniden kazandırılmasının sağlanmasını firmamızın ana prensipleri olarak belirleyeceğimizi,

* Belirlediğimiz çevresel amaç ve hedeflerimizi periyodik olarak gözden geçirip değerlendireceğimizi, Çevre Yönetim Sistemimizin sürekli gelişmesini sağlayacağımızı ve bu doğrultuda çevre ve insan sağlığının korunmasını, çalışanlarımızda çevresel bilincinin yükselmesini teşvik edici eğitim ve faaliyetlere önem gösterip, çevreyi koruma ve kollama ilkesini ön planda tutacağımızı,

* Yürüttüğümüz hizmet ve faaliyetler sırasında, çevreye, insanlara ve diğer canlılara olumsuz etkilerin olmamasi için faaliyetlerimizin çevre etkilerine uygunluğunu göre yapmaktayız ;Kirlenmenin önlenmesini, çevre etkileşiminin sürekli iyileştirilerek geliştirilmesini çevre ile ilgili mevzuat ve idari düzenlemelere uyulmasını, çevre amaç ve hedeflerini saptayarak gözden geçirilmesini, belgeye bağlanmasını, uygulanmasını, yaşatılmasını, amaçlamiştır.